درباره ریخته گری برنا گداز

ریخته گری برنا گداز

ریخته گری برنا گداز

ریخته گری برنا گداز

ساخت تجهیزات و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک

کلمات کلیدیمعامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ریخته گری برنا گداز

آدرس : کارخانه: ایران-تهران-تهران-جاده قدیم قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار نارنجستان - گلبرگ 2 - پلاک 2- کدپستي 1834174646

تلفن : 021-56232587

فکس : 021-56230236

وب سایت : www.bornagodaz.com